WordPress проекти

Космически предизвикателства (Space Challenges)

Мисията на „Космически Предизвикателства“ е да подпомогне развитието на едно поколение от млади учени и технолози с предприемаческия дух, които са обучени в най-добрите практики в космическите изследвания и модерни технологии.

В началото на програмата бях привлечен към екипа от нейния основател – Райчо Райчев, и заедно с него зададохме новата визия на сайтовете на „Космически Предизвикателства“ и „Космически Предизвикателства за деца“.

Сайтът на „Космически Предизвикателства“ използва темата The Grid, която се отличава с квадратните и подвижни елементи с информация. Успях да направя доста модификации по нея, така че тя да отговори на нуждите и изискванията на програмата. Съдържанието се въвеждаше трудно, затова се радвам, че успях да направя възможно лесното и бързо вкарване на съдържание в сайта.

Покрай сайтовете на „Космически Предизвикателства“ и „Космически Предизвикателства за деца“ помогнах за създаването и на още няколко странични проекта – Enduro Sat, Утрешният свят, GNSS Knowledge Center и Special Concepts.

Към момента сайтът вече не се поддържа и развива от мен.

Детайли на проекта

• Основни мерки за сигурност

• Основна SEO оптимизация

• Персонализиран админ панел

• Персонализирани функции на сайта

• Персонализирана страница за вход

• Типове публикации (CPT)

• Сайт с адаптивен дизайн

Екранни снимки на проекта
Космически предизвикателства (Space Challenges)
Космически предизвикателства (Space Challenges)
Космически предизвикателства (Space Challenges)
Космически предизвикателства (Space Challenges)
Космически предизвикателства (Space Challenges)
Космически предизвикателства (Space Challenges)
Космически предизвикателства (Space Challenges)
Top