Етапи на проектирането

Етапи на интриорното проектиране

Изясняване на заданието

Първото нещо, с което се започва работата по един интериорен проект е срещата с клиента за изясняване на подробностите около заданието. За целта е желателно да има архитектурен план на жилището в хартиен и дигитален (.dwg; .pln) формат. Добре е клиентът да сподели своите цели, виждания и стилови предпочитания по отношение на предстоящия проект.


Заснемане на помещението

Измерване на реалните размери на жилището (помещението), което ще се проектира. Това се налага поради факта, че почти винаги има разлики между архитектурния проект и изградения обект. Тези разлики, макар и минимални, могат да изиграят лоша шега и да доведат до ненужна загуба на време и усилия по време на следващите етапи на интериорното проектиране.


Изготвяне на чертеж на жилището (помещението)

Създаване на чертеж на жилището, съобразен с взетите размери при заснемането или нанасяне на корекции по вече предоставения дигитален чертеж. След тази операция може да се започне и със самото проектирането на интериора.


Избиране на окончателен вариант на разпределението

Изготвяне на няколко идейни разпределения и избирането на окончателен вариант на разпределението. Целта на този етап е да се определи функцията на всяко от помещенията, да се уточни положението на мебелите в отделните стаи (зали) и да се изяснят идеите за бъдещата визия на интериора.


Визуализиране на жилището (помещението)

Изготвяне на триизмерни визуализации (изображения) на интериорния проект и обсъждане с клиента за евентуални корекции по мебелите и използваните цветове.


Завършване на проекта

При завършване на проекта и като краен продукт клиентът получава:

  • Триизмерни визуализации на помещенията.
  • Разпределение на помещенията.
  • Чертежи на елементите от гипсокартон в интериора.
  • Чертежи с евентуалните промени по електрическата и ВиК инсталации.
  • Чертеж на подовите настилки (вид на материала, начин на редене).
  • Чертеж с означени цветове и материали на стените (разгъвки).
  • Чертежи на мокрите помещения (бани и тоалетни) показващи модел, цвят и начин на редене на фаянса по стени и под.
  • Чертежи на мебелите в интериора (детайли на мебелите, които ще се правят по поръчка).
  • Количествена сметка на проекта.

Примерни чертежи


Авторски надзор

По желание на клиента се осъществява и авторски надзор над проекта. Той включва консултации с изпълнителите на обекта относно детайли по проекта, помощ при избор на материали и цветове, контрол над качеството на изпълнение и всичко останало свързано с успешната му реализация.