Оптимизирайте сцените си с Teague Scene Checker

Детайли за скрипта

Име:Teague Scene Checker

Версия:1.08

Автор:Colin Senner

Уеб:colinsenner.com

Colin Senner, който разработи невероятно полезния скрипт Relink Bitmaps, е решил да ни зарадва с нов ефикасен инструмент.

Преди няколко дни той пусна новият си скрипт за 3ds Max – Teague Scene Checker. Това, което Teague Scene Checker прави е да преглежда настройките и елементите в сцените ви и да ви уведомява ако някои от тях могат да доведат до грешки при рендер или до значително забавяне на времето за рендер.

Със скрипта се работи изключително лесно. Просто натискате един бутон и се появява прозорец, в който е изведена информация относно оптимизацията. Тя е разделена в три основни групи:

Info

в тази категория са неща, за които просто е добре да знаете, че са включени и се използват в сцената.

 • Имате V-Ray fur object в сцената
 • V-Ray материали с отменато “Use Interpolation” (може да доведе до проблеми при анимации)
 • Irradiance Map/Light Cache не са настроени
 • “Use Light Cache for glossy rays” е изключено
 • Dynamic memory limit е с много ниска стойност
 • VRayDisplacementMod е приложен към обект в сцената
 • VRayCarPaintMtl се използва във файла
 • VRayFastSSS/2 материали се използват в сцената

Warn

 • Предупреждава ако Linear Workflow е включено, но не сте настроили гамата на 2.2 и не сте отметнали “Don’t affect colors”
 • Detail Enhancement в настройките на Irradiance Map е включен
 • V-Ray материали със стойности на subdivisions повече от 32
 • V-Ray светлини с много високи настройки за качество, subdivisions повече от 24
 • Architectural material е открит в сцената
 • Autodesk_Generic material е открит в сцената

Critical

Тук се показват най-проблемните настройки, които могат да доведат до грешки, забивания и дълго време за рендер.

 • Открити стандартни светлини без отметнати “VRayShadow” или “VRayShadowMap” в настройките
 • V-Ray материал с изключен “Use Irradiance Map” в настройките
 • Открита Raytrace карта
 • Mental Ray светлини
След инсталация, можете да го откриете в “Customize > Customize User Interface > Toolbars tab > Category > Teague > Teague Scene Checker.
 • Оптимизирайте сцените си с Teague Scene Checker
 • Оптимизирайте сцените си с Teague Scene Checker

Оставете коментар

avatar
wpDiscuz
Top